74-409 350-040 70-566 820-422 642-982 77-601 70-549 JN0-102 300-101 117-101 00M-609 70-432 70-411 74-674 70-410 MB5-627 642-978 090-056 77-888 350-030 070-513 642-164 70-540 646-590 920-325 rh300 70-486 MB2-228 100-101 n10-006 1Z1-874 74-335 COG-135 642-112 MB3-862 HP2-K36 000-751 117-101 810-420 642-983 C2150-596 642-165 000-259 P2170-013 070-271 070-342 74-679 070-515 000-817 MB3-860 070-220 MB7-224 000-821 640-878 642-871 MB3-701 000-P01 070-516 70-227 MB3-700 77-887 74-676 MB3-637 MB2-703 090-601 074-676 642-737 70-464 MB7-224 78-702 MB2-703 jn0-633 MB6-885 70-551 070-226 77-888 070-296 1Y0-A25 MB7-226 70-542 VCP550 640-911 000-594 070-518 70-488 000-652 HP0-M49 000-288 200-120 642-453 70-412 070-210 HP0-655 HP0-918 mb2-704 MB6-295 642-278 000-351 70-554-Csharp 117-101 MB3-430 MB3-861 000-222 jn0-102 070-219 000-219 642-992 642-144 74-924 000-142 74-344 642-162 VCP550 642-162 COG-125 820-421 642-991 70-410 70-340 1T6-521 70-411 640-554 070-210 HP0-M49 MB7-639 650-196 650-294 74-338 642-243 070-228 HP0-P18 70-331 MB3-207 74-353 000-221 COG-142 070-512 070-686 050-895 MB3-859 70-467 M70-101 820-422 220-802 642-785 642-979 70-534 jn0-102 74-404 MB6-204 070-515 SPS-200 700-505 070-516 70-489 74-343 000-220 070-218 MB6-870 8002 MB2-700 Amazon 070-498 400-101 70-462 070-536 C2070-448 M70-301 Aruba 650-154 642-503 642-185 074-139 642-467 074-404 000-202 000-223 MB6-817 070-216 MB6-509 MB2-702 P2090-010 000-217 sy0-401 MB7-226 642-054 OG0-021 642-980 200-120
GY & K MARKETING KFT. - Közélet - Melegek a szöcskék közt is akadnak
gyk
gyk
Szerda, 2020. szeptember 30.  Jeromos napja gyk
gyk
gyk gyk gyk gyk gyk gyk gyk gyk gyk gyk gyk
gyk
gyk gyk
gyk
gyk gyk gyk
Melegek a szöcskék közt is akadnak
Közélet
Melegek a szöcskék közt is akadnak
KIK AZOK, AKIKET A MAGYAROK a cigányoknál is jobban elutasítanak?
A homoszexuálisok. Az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatása szerint a megkérdezettek kétharmada nem fogadná el, hogy a hozzátartozója vagy közeli barátja meleg legyen.
A jelenség hátteréről Takács Juditot, az MTA Szociológiai Intézetének kutatóját kérdeztük.
- Megítélése szerint a magyarok miért ennyire elutasítóak a melegékkel szemben?
- Mielőtt kérdésére válaszolnék, fontos megjegyeznem, hogy az ELTE kutatói a társadalmi távolságtartás mértékére kérdeztek rá, majd felsoroltak néhány csoportot, a válaszadók közül pedig a legtöbben a homoszexuálisokat utasították el.
- Mi a probléma ezzel a módszerrel?
- Az, hogy sokak számára a homoszexuális kifejezés elsősorban a férfiakhoz kötődik, mégpedig gyakran azokhoz, akik amikor csak lehet, szexuális életet élnek, mégpedig análisan. Ez pedig mindenképpen hamis kép a melegekről és a leszbikusokról. Mi a felméréseink során más módszert használtunk.
- És más eredményre is jutottak?
- Az elutasítottság nálunk is magas volt, de árnyaltabb képet kaptunk.
- Önök mit kérdeztek?
- Például egy európai felmérés kérdését, amit több mint 30 országban kérdeztek: „Hagyni kell, hogy a melegek és a leszbikusok szabadon éljék az életüket úgy, ahogy akarják?" így lehetőség nyílt nemzetközi összehasonlításra is.
- És hol foglalunk helyet Európában?
- Az európai átlagnál elutasítóbbak vagyunk, hasonlóan a volt szocialista országokhoz. A legnyitottabb országok közé tartozik például Dánia, Hollandia, Franciaország, Belgium és Svájc.
- Számokban ez mit jelent?
- Amíg a megkérdezett európaiak több mint 60 százaléka egyetért a kérdésünkben foglaltakkal, addig nálunk ez az arány alig 40 százalék feletti.
- Mérték a korcsoporthoz kötöttséget is?
- Hogyne. Európában a 15 és 34 év közöttiek 70 százaléka megengedő, nálunk a fele. Ez az arány Európában a 65 év felettiekre jellemző, nálunk viszont a legidősebbeknek csupán a harmada mutatkozott elfogadónak.
- Iskolai 'végzettséghez köthető az elfogadási hajlam?
- Azt várnánk, hogy a legiskolázottabbak a legelfogadóbbak -európai szinten ez így is működik, ám nálunk azokhoz köthető, akiknek az érettségi a legmagasabb iskolai végzettségük.
- Politikai nézetek szerint?
- Európában a mérsékelten baloldali gondolkodásúak a legelfogadóbbak, de a jobboldal 57 százaléka is toleráns. A tendencia nálunk is megfigyelhető, csak alacsonyabb szinten.
- Vallásosság alapján?
- Európában a nem vallásosak 73 százaléka elfogadó, de a kifejezetten vallásosak 49 százaléka is. Nálunk ez az arány 53, illetve 39 százalék. Érdekes a felekezeti megoszlás is. Európai szinten a protestánsok elfogadóbbak, mint a katolikusok - nálunk viszont a katolikusok egy kicsivel nyitottabbaknak mutatkoztak e kérdés megítélésében.
- Mi lehet az oka az európai és a magyar átlag nézetkülönbségeinek?
- Leginkább talán történelmi okokra vezethető vissza: ők korábban találkoztak a befogadó társadalom előnyeivel, mint mi.
- Tudjuk azt is, mihez köthető az, hogy valaki elfogadó-e vagy sem?
- Ennek természetesen számos oka lehet, de egy kiemelhető. Ami az elfogadókat összeköti, mint ahogy az elutasítókat is, az az elégedettség érzése. Minél elégedettebb valaki az életével, környezetével, körülményeivel, annál elfogadóbb. Ez így van Magyarországon is.
- Megítélése szerint a melegeket, vagyis a saját nemükhöz vonzódó férfiakat utasítja-e el jobban a társadalom, vagy a leszbikusokat, vagyis a nőkhöz vonzódó nőket?
- Ezt a kérdést nem kutattuk, de tapasztalatom szerint a férfiakat. Az ok pedig az lehet, hogy a nőiesnek titulált férfiakat a társadalom gyengének tartja, míg a férfias magatartási formákat követő nőket talán jobban elfogadja.
- Bár nem a szociológus szakterülete, de a tudomány szerint miért érez valaki szexuális vonzalmat a saját neme iránt?
- Számtalan elmélet született erről, melyek közül kiemelhető két fő irány: az egyik szerint a homoszexualitás szerzett jellemző, a másik irányzat szerint ebbe beleszületik az ember, vagyis amolyan természetes adottság, aminek például genetikai oka lehet.
- És ismerjük azt a gént is, amely erre hajlamosít?
- Nem, ezt nem fedezték fel a tudósok. Ismét mások a magzatot ért hatásokra vezetik vissza az effajta vonzalmat. Vannak olyan kutatók is egyébként, akik a szocializációs tényezőket emelik ki, vagyis a környezeti hatások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az állatok viselkedését kutatók pedig a törzsfejlődés velejárójának tartják a jelenséget.
- Vagyis az állatvilágban is megfigyelhető az azonos neműek egymás iránti szexuális érdeklődése?
- Hogyne, sőt nem is csak a főemlősök között. Talán már a szöcskék között is kimutatták. Az elméletek szerint a jelenségnek vannak evolúciós előnyei. Számtalan állati közösségben ugyanis az alfa hím termékenyíti meg a nőstények többségét, ami azt jelenti, hogy a többi hímnek nem jut nőstény. Az így keletkező szexuális feszültséget egymás között vezetik le a hímek. Ha ez nem történne meg, az állandó marakodás szétzilálná a hordát, ami
gyengítené őket a külvilággal szemben. Ahol tehát létezik ez a jelenség, ott a feszültség is kisebb.
- Alfréd Kinsey amerikai kutató szerint mindenkiben van szexuális érdeklődés a saját neme iránt, ám nem egyforma mértékben, és a többség sosem válik meleggé, illetve leszbikussá.
- Ez a freudi pszichoanalitikus megközelítés kiindulópontja, amely szerint tulajdonképpen bárki bármivé válhat bizonyos hatások következtében, így feltehető, hogy egyes hatások homoszexuális viselkedést hívnak elő az emberből, majd a hatások megszűnésével ez vissza is szorulhat, sőt meg is szűnhet.
- Vagyis az érdeklődés a saját nem iránt elmúlhat?
- Ez is megtörténhet. Gondoljon csak azokra a kultúrákra, ahol a férfiak és a nők a házasságkötésig el vannak zárva egymástól: ilyen környezetben nagyobb arányban fordulhatnak elő homoszexuális tapasztalatok. A homoszexualitás gyakorlása azonban a házasságkötéssel áhalában megszűnik.
- Nálunk viszont az egynemű párok házasságot is köthetnek, gyereket viszont nem vállalhatnak.
- Pontosabban a házassághoz hasonló regisztrált partnerkapcsolatot létesíthetnek, mégpedig 2009. július l-jétől. Érdekes egyébként. hogy sokkal több férfi pár élt e lehetőséggel, mint nő.
- Mert több a meleg, mint a leszbikus?
- Vélhetően inkább arról van szó, hogy ha a párok regisztráltatják magukat, sokkal nehezebbé válhat a gyermekvállalás. Például egy regisztrált partnerkapcsolatban élő leszbikus nő nem igényelhet mesterséges megtermékenyítést, mert neki már papírja van arról, hogy leszbikus.
- A korábbi tiltáshoz képest a regisztrált partnerkapcsolat lehetősége mindenesetre hosszú út megtételét jelenti.
- Ez kétségtelen. 1961-ig az azonos neműekkel létesített szexuális kapcsolat még börtönnel büntethető cselekmény volt. Ettől kezdve korhatárhoz kötötték, előbb a 21. betöltött évhez, majd a 18.-hoz. Ma a beleegyezési korhatár heteroszexuális és homoszexuális kapcsolatokban egyaránt 14 éves kor.
- Úgy tudom, hogy az Európai Unióban néhol ennél magasabb.
- Az unió e kérdést nem szabályozza a tagországokban. Sok helyen például csak 16 évesen lehet szexuális kapcsolatot létesíteni - a lényeg, hogy egy országon belül az adott korhatár mindenkire érvényes, akármilyen nemű is a partnere. Vagyis ilyen alapon nem érhet se heteroszexuális, se homoszexuális párt hátrány.
- Visszatérve a felmérésükhöz: ön szerint miért volna jó az, ha a magyarok elfogadóbbak volnának?
- Amellett, hogy embertársaink elfogadása önmagában is érték, leginkább a saját érdekünkben volna szükség rá. Hiszen a melegek és leszbikusok itt élnek közöttünk: lehetnek a szomszédaink, munkatársaink vagy akár családtagjaink is. Az elutasítókhoz képest például mekkora traumától kíméli meg magát az, aki elfogadó, ha szembesül azzal, hogy valamelyik gyermeke meleg vagy leszbikus...
- Vannak olyan vélemények, melyek szerint társadalmi elfogadtatásukhoz ők maguk is hozzájárulhatnának. A felvonulásaikat sokan provokatívnak tartják.
- Ezt általában olyanok mondják, akik egyetlen ilyen eseményen nem vettek részt. Ezek teljesen békés menetek. Persze, mint bármilyen más rendezvényen, itt is előfordulhat, hogy valaki oda nem illő módon viselkedik.
- És mit tehetnek a melegek és a leszbikusok a saját elfogadtatásukért?
- Az vélhetően sokat segítene, ha közülük azok, akik egyébként népszerűek, felvállalnák leszbikusságukat vagy melegségüket.
- Bizonyára azért sem teszik, mert féltik kivívott elismertségüket.
- Ez valóban lehetséges. De hogy egyszer másképp legyen, ahhoz fel kellene vállalniuk saját magukat. Végső soron ez lenne mindannyiunk érdeke. Hardi PéterSzabad Föld, 2011. május 20., 11. oldal
2011.05.20Szabad Föld(11)
Vissza

potty

relevans
partnereink
biztositas.mobi
notebookscreen.eu
Eagle-Comp Kft.
gyk

LEVÉLKÜLDÉS | Copyright © 2009 gyk.hu Minden Jog Fenntartva. | WEBMASTER
HÍREK | PR | MONITORING | MOBIL | RÓLUNK | KONTAKT

gyk